درباره استاد:
کارشناسی ارشد گرافیگ از دانشگاه فردوس مشهد92-94 (دانشجوی استعداد های درخشان)

مدرس دانشگاه های دولتی و غیر دولتی، پژوهشگر و عکاس، مدرس مهارت های کارافرینی و خلاقیت، نریتور 

آدرس ایمیل

mahla.mirzayee.68@gmail.com

استاد

Graphic design 100%
Photoshop 100%
Corel 100%
Adobe Illustrator 100%
صداگذاری 99%
Adobe Premiere 70%
Adobe After Effects 66%

تماس با مدرس

سوابق

سوابق

رتبه های

دوره های ارائه شده توسط مدرس

 
0
2,500,000 تومان