درباره ما

ارتقاء و توسعه آموزش با رویکرد کیفیت در آموزش و همچنین تلاش بر مبنای نیاز جامعه در جهت حل مسئله و افزایش کارایی از طریق اجرای برنامه‌های مناسب آموزشی

با همراه باشید و درباره ما بیشتر بدانید

فضای آموزشی

مجموعه تگ بیش از 1700 متر فضای آموزشی، دارد و توانایی برگزاری کارگاه های آموزشی و دوره های مهارتی را دارا می باشد

سالن جلسات

سالن جلسات با گنجایش 10نفر جهت برگزاری جلسات آموزشی خصوصی تر

سالن اجتماعات

این مرکز مجهز به یک سالن اجتماعات با ظرفیت 70 نفر می باشد

معرفی مرکز

با واحد آموزش مرکز نوآوری و شتابدهی تگ بیشتر آشنا شوید

مرکز نوآوری و شتابدهی تگ بر اساس اهداف و چشم انداز اکوسیستم کارآفرینی استان کرمان و کشور  از طریق تشکیل یک شبکه آموزش های کاربردی با استراتژی و رویکرد پیشرو بودن در صنعت آموزش  در حوزه های  مختلف، با بهره مندی از اساتید مجرب، جهت توسعه آموزش و فراهم آوردن بستری مناسب با توجه به پیشرفتهای آموزشی و نیازمندیهای جامعه در جهت ارائه خدمات آموزشی در قالب دوره های آموزشی  گام برداشته است.

این مرکز، با تحلیل نیازها  به صاحبین کسب و کارها، سازمان ها، شرکتها، مدیران و تمام افرادی که تمایل به یادگیری و کسب مهارتهای برتر دارند ، با استفاده از روشهای نوین آموزشی به صورت مجازی و غیرمجازی خدمات متنوع آموزشی و مشاوره به صورت عمومی و درون سازمانی ارائه میدهد.

ماموریت واحد آموزش مرکز نوآوری و شتابدهی تگ

ارتقاء و توسعه آموزش با رویکرد کیفیت در آموزش و همچنین تلاش بر مبنای نیاز جامعه در جهت حل مسئله و افزایش کارایی از طریق اجرای برنامه‌های مناسب آموزشی  رسالت مرکز نوآوری و شتابدهی تگ میباشد.

لذا مرکز تگ ماموريت خود را كمك به توسعه ظرفيت مديريت و تحول و بهسازی  کسب و کارها ، سازمان ها و دستيابی به اهداف توسعه دانش و مهارت پروری از طریق آموزش می داند و می كوشد تا:
 كسب و كارها را در هر اندازه ای از حجم فعاليت، برای حضور در شرايط پيش رو ياری كند.
 به بنگاه های اقتصادی جهت ارتقاء سطح عملکرد و بهره وری آنها از طریق مشاوره و ارائه خدمات آموزشی کمک کند.
 دانش نظری و مهارت های مورد نياز رهبران و مدیران سازمان ها را توسعه دهد.

ماموریت مرکز

مهمترین رویکردهای بخش آموزش در ارائه خدمات عبارتست از:

حوزه های فعالیت
دوره های آموزشی مرکز تگ در راستای برآورده نمودن نیازمندی های آموزشی سازمان ها و افراد علاقه مند ، بر اساس نقشه ای جامع تعریف شده است. نقشه راه توسعه دانش پذیران بر اساس آخرین دستاوردها و با بهره گیری از متدولوژیهای رسمی و معتبر طراحی شده است. دوره های آموزشی بر اساس نیاز جامعه مخاطب میباشد و کلیه دوره ها به صورت حضوری و غیر حضوری برگزار میگردد. همچنین دوره های آموزشی برای سازمان ها قابل تعریف، طراحی و اجرا توسط واحد آموزش مرکز می باشد.
حوزه های فعالیت های آموزشی :

خدمات آموزش در قالب چهارنوع دوره آموزشی به صورت مجازی و غیر مجازی برگزار میگردد:

خدمات آموزشی

آموزش یکی از وجوه خدمات مرکز تگ میباشد که با هدف تقویت دانش، توسعه و ارتقاء مهارتهای کاربردی و تخصصی در حوزه های مختلف، دوره های آموزشی را طراحی و ارائه میکند. مرکز نوآوری و شتابدهی تگ،   با نگاه کلان به جهت برآورده نمودن نیازمندی های آموزشی سازمان ها و افراد علاقه مند  ، خدمات به شرح ذیل  را ارائه میدهد:

مجموعه های همکار با ما