حوزه آموزشی

ردیف

عنوان دوره

زمان(ساعت)

ساختمان، مصالح
و فراورده های آن

1

ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا

10

2

طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی

10

3

طراحی سازه های بتنی

18

4

دوره دوام بتن

15

5

افزودنی های بتن

12

 

حمل و نقل

1

سیستم های هوشمند در حمل و نقل

12

2

مدیریت ترافیک در کلان شهر ها

12

3

آشنایی با اصول و روش های حمل و نقل بین المللی کالا

12

4

مدیریت کسب و کار حمل و نقل

12

 

فناوری اطلاعات و
فناوری ارتباطات

1

طراحی و برنامه نویسی وب

40

2

برنامه نویسی اپلیکیشن

48

3

Microsoft Office Excel 2019

18

4

مهارت هاي هفت گانه ICDL

30

5

تایپ سریع

15

6

مدیریت فناوری اطلاعات

16

7

ارتقاي توان تخصصي مديران سازمان ها

7

8

استراتژي توسعه فناوري اطلاعات و راهکارهاي اجرايي آن در سازمانها

10

 

کود و سم

1

 کاهش مصرف کود و سموم شیمیایی در بخش کشاورزی

18

2

اختلاط سموم و کودها

12

3

تولید کود ورمی کمپوست

8

4

 معرفی  كودهاي بيولوژيك و نقش آن‌ها در افزایش سلامت افراد جامعه

8

5

معرفی سموم بیولوژیک به کشاورزان

6

 

میکروبیولوژی و بیولوژی

1

تکنیک های مرتبط با بیولوژی ملکولی و بیوشیمی

8

2

 کنترل کیفی محیط های کشت و مواد مورد مصرف در آزمون های میکروبیولوژی

12

3

آشنایی با بیوانفورماتیک و کاربردهای آن

14

4

اصول اولیه کار در آزمایشگاه میکروبیولوژی

8

 

خوراک و فراورده های
کشاورزی

1

 دوره فشرده آموزش تولید خوراک دام از ضایعات کشاورزی

15

2

دوره آموزشی مدیریت کسب و کار در کشاورزی و دامپروری

14

3

آموزش تجزیه و تحلیل داده های کشاورزی با نرم افزار MSTAT-C‎ 

6