توضیحات دوره های آموزشی کسب و کار

فاکتور اصلی افزایش درصد موفقیت یک کسب و کار نوپا (استارتاپ)، داشتن شایستگی است و شایستگی شکل نمی گیرد، مگر با درهم آمیختن سه عنصر مهم دانش، تجربه و مهارت. توسعه اقتصادی دنیای امروز برپایه نوآوری وخلاقیت و استفاده از دانش استوار است. این اقتصاد را اقتصاد مبتنی بر دانش یا اقتصاد دانش محور می گویند. لذا هدف از برگزاری این دوره ها، آموزش مدون تئوری و عملی با هدف ثروت آفرینی و گسترش فرهنگ کارآفرینی در کشور است.

دوره ردیفعنوان دوره زمان (ساعت)
دوره پیش شتاب دهی1
ایده‌پردازی و اعتبار‌سنجی
 4
2
هدفگذاری و مدیریت‌فردی
 4
3
تیم‌سازی و کارگروهی
 4
4
مهارت‌های ارتباطی (فن‌بیان و برقراری ارتباط موثر)
 8
5
طراحی مدل کسب‌و‌کار (بوم)
 6
6
ارزش و ارزش‌آفرینی
 4
6  30
 
دوره شتاب دهی1
 تولید MVP و نحوه ارائه
 6
2
برندسازی مقدماتی
 4
3
مسائل حقوقی استارتاپ‌ها
 4
4
بازاریابی و فروش
 6
5
دیجیتال مارکتینگ
 8
6
اصول و فنون مذاکره
 4
7
بیزینس پلن و تجزیه تحلیل اقتصادی
 8
 
دوره پساشتاب دهی1
قوانین مالی و مالیاتی
 3
2
قوانین‌کار و ثبت‌شرکت
 3
3
برندسازی پیشرفته
 6
4
انواع قرارداد‌ها و معاملات
 3
5
تجاری‌سازی محصول و تامین مالی
 4
6
توسعه و تحقیق R & D
 8
7
مالکیت معنوی
        4